Afspraken

Gelieve tijdig op uw afspraak aanwezig te zijn. Graag minimum 5 minuten vooraf. Indien u later bent dan het afgesproken uur zal uw behandeling ingekort worden, dit uit respect voor de volgende klant die na u een afspraak heeft.

Annulaties

Ik vraag je beleefd om mij 24 uur op voorhand te verwittigen indien u uw afspraak niet zal kunnen nakomen. Uit wederzijds respect doe ik al het mogelijke om uw afspraken tijdig en correct te laten verlopen. Het gebeurt dat afspraken niet worden nagekomen zonder te verwittigen. Dit is spijtig want ik bereid uw afspraak onnodig voor. Maar het is ook spijtig voor een klant die eventueel op uw afspraak terecht kon. Indien u uw afspraak niet kan nakomen, gelieve dit dan minstens 1 dag vooraf telefonisch te melden.. Ik stel het wel erg op prijs om de dagplanning zo optimaal mogelijk in te vullen.

Een cadeaubon blijft 1 jaar geldig en kan niet omgezet worden in geld.   Deze is niet cummuleerbaar met andere acties en promoties. Na 1 jaar vervalt de cadeaubon.

Productaanbod

De doeltreffendheid van onze producten en behandelingen is wetenschappelijk bewezen en ze zijn niet getest op dieren. Het is mijn taak om u te informeren en het juiste advies te geven. Zeker niet om u op te zadelen met flesjes en doosjes die je niet wenst!